....................................................................................................................................................................................................

Tuesday, October 5, 2010

Selawat ke atas Nabi

"sesungguhnya ALLAH dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi *'. Wahai orang-orang yang beriman! Berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya *."
surah Al-Ahzab: ayat 56

*'= selawat dari ALLAH bererti memberi rahmat: dari malaikat memohonkan ampunan dan kalau dari orang-orangmukmin bererti berdoa agar diberi rahmat seperti dengan perkataan Allahumma salli'ala Muhammad.
* = dengan mengucapkan perkataan seperti assalamu'alaika ayyuhan Nabi, ertinya semoga keselamatan kepadamu wahai Nabi


No comments:

Post a Comment